Unijski duhovni sabor S. Pazova, 18. - 20. 8. 2017.

Tema sabora : Znaci posletka i naša priprema

 „Pazite na vreme, jer su dani zli,“ -Efescima 5,16. 

Štampa